Et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring

Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Vårt primære formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring.

Våre nasjonale fagområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen Gratangen i Sør-Troms.

Fartøyvernsentrene har fartøyvernkonsulentstillinger finansiert av Riksantikvaren gjennom de såkalte Fellestjenestemidlene. Oppgavene til Fellestjenestene defineres gjennom fartøyvernplaner som utarbeides av Riksantikvaren. 

Våre nasjonale fagområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen Gratangen i Sør-Troms.