Begrepet fartøyvern brukes i hovedsak om bevaring av kulturhistoriske fartøy i flytende stand gjennom aktiv bruk. Denne formen for vern begynte på 1960-tallet med fartøy som redningskøyta Colin Archer, skonnerten Svanen, hjuldamperen Skibladner og lokalbåten Børøysund.

Bakgrunn

I begynnelsen var interessen størst på Østlandet, men utover 1970 og 80-tallet spredte bevegelsen seg til hele landet. Det var i starten liten interesse fra de offentlige vernemyndighetene. Norsk Kulturråd ble etter hvert en viktig støttespiller for den nye fartøyvernbevegelsen og fram til 1980 var det bevilget mindre beløp til om lag 20 fartøy. Søknadene økte i omfang og Kulturrådet følte etter hvert behov for å utarbeide en samlet plan for tilskuddspolitikken. I 1977 oppnevnte Norsk Kulturråd et eget utvalg under ledelse av museumsdirektør Halvard Bjørkvik for å utrede fartøyvernet i Norge. En landsomfattende fartøyregistrering ble igangsatt. Utvalget konkluderte med at det hastet med å få utarbeidet en verneplan og at det offentlige måtte bidra til å ivareta en representativ grunnstamme av fartøy.

D/S Børøysund på Stokmarknes i 1981 under Vesterålske Dampskipselskap 100 års markering

Båtbyggeri

Nordnorsk fartøyvernsenter utøver i hovedsak skipstømrerarbeid på større restaureringsprosjekter. Under en restaurering kan de fleste områder av fartøyet bli berørt, og vi utfører kjøl -og stevnskift, dekk og riggarbeid, samt innredningsarbeid. Båtbyggeriet kan også påta seg nybygg fra de minste klinkbåter til kravellbygde fartøy. Nordnorsk Fartøyvernsenter har fokus på nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Vi er godkjent lærebedrift i trebåtbyggerfaget.

Mekanisk verksted

Et av spesialområdene for Nordnorsk Fartøyvernsenter er restaurering av semidieselmotorer. Så langt (2014) er 10 semidieselmotorer fullstendig overhalt eller restaurert. Motorene har vært av type Brunvoll (2), Union, Volda, Rapp, Sabb, Normo, Finnøy, Heimdal og Wichmann. Forøvrig er reparasjoner utført på en rekke ulike motorer. Verkstedet er utstyrt med maskiner for de fleste operasjoner i tillegg til smie. Slitedeler som lager og stempelringer kan produseres. 

Elektroverksted

Nordnorsk Fartøyvernsenter ønsker å samle kunnskap om gammel skipselektrisk utrustning og skipselektronikk. Vi ønsker i størst mulig grad gjenbruk av brukbare komponenter i våre restaureringsprosjekter. I tillegg har vi mye gammelt utstyr på lager som kan restaureres og benyttes i andre prosjekt. Desverre er ikke elektroverkstedet bemannet for tiden. Kompetansen er vanskelig å rekruttere, og det er utfordrende å finansiere en slik stilling, kun gjennom oppdragsbasert virksomhet.

Siste prosjekt

arrow down

 

Ønsker du å holde deg oppdatert?

Fyll ut skjema så får du melding når et nytt prosjekt publiseres.