En avdeling i Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum rådgivning, byggeledelse, opplæring og dokumentasjon

Hvem er vi?

Bygningsvern er en avdeling av Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (NNFA) som er et av tre fartøyvernsenter i Norge. NNFA har opparbeidet seg stor kunnskap innen dokumentasjon og antikvarisk istandsetting av våre flytende kulturminner. Bygningsvern ble opprettet i 2007 med bakgrunn i flere henvendelser fra eier av verneverdige eiendommer i området rundt Gratangen. Vi spesialiserer oss innenfor nordnorsk og samisk byggetradisjon.

Bakgrunn

Med bakgrunn fra oppdrag innen kulturminneforvaltning av de flytende og landfaste kulturminner ser vi at private eiere, museer, kommuner, fylkeskommuner og departement står ovenfor store utfordringer innen restaurering og istandsetting av fredete og vernede bygninger. Vi har sett at forvaltingsorganene ofte benytter seg av konsulentfirmaer og personer i egne organisasjoner til å samordne og kvalitetssikre gjennomføringen av restaureringsprosjekter. Vi har også sett at mange oppdrag bærer preg av manglende forståelse av både håndverksutøvelsen og materialvalgene. I tillegg ser vi at det mangler oversikt over hvilke fag som er representert i landsdelen eller Norge for øvrig.

Siste prosjekt

arrow down

 

Ønsker du å holde deg oppdatert?

Fyll ut skjema så får du melding når et nytt prosjekt publiseres.