Ta kontakt med oss

Et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring.

Ansatte Avdelinger
post@nnfa.no

Kontaktskjema

Våre ansatte

Ønsker du å henvende deg til en spesiell ansatt hos oss?

Navn Avdeling Tlf. E-post
Anthony Hitch Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 919 01 311 anthony@nnfa.no
Eric Couret Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 465 49 307 eric@nnfa.no
Jay Allison Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 406 04 722 jay@nnfa.no
Ole Langvik-Hansen Prosjektleder/Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 919 00 479 ole@nnfa.no
Peder Sandström Fagarbeider el/teknisk 12 Fartøyvern/tre 919 00 735 peder@nnfa.no
Gunnar Holmstad Konst.kulturvernleder 13 Fellestjenesten 406 04 704 gunnar@nnfa.no
Ingvild Hveding Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 406 04 705 ingvild@nnfa.no
Anders Pedersen Nilsen Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 453 99 313 anders@nnfa.no
Daniel Sheather Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 467 46 237 daniel@nnfa.no
Heikki Kunnari Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 406 04 724 heikki@nnfa.no
Zoltan Monostori Bygningsvernleder 14 Bygningsvern 919 04 711 zoltan@nnfa.no
Daniel Mosling 14 Bygningsvern
John Åge Sørli Avdelingsleder mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 718 john@nnfa.no
Kazimiers Czyz Fagarbeider mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 723 kazimierz@nnfa.no
Stein Even Olsen Fagarbeider mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 714 stein@nnfa.no
Sverre J. Lund Mekanisk/transport 10 Mekanisk avd. 406 04 703 sverre@nnfa.no
Krisztina Szekeres Renholder 15 Administrasjon 909 64 229 krisztina@nnfa.no
Mette Ellefsen Administrasjonskonsulent 15 Administrasjon 919 08 012 mette@nnfa.no
Terje Flaaten-Stokkan Direktør 15 Administrasjon 406 41 015 terje@nnfa.no
Tone Bruvoll Administrasjonskonsulent 15 Administrasjon 406 04 707 tone@nnfa.no
Per-Einar Eilertsen 15 Administrasjon
NNFA Sentralbord 951 52 787
NNFA Båtmuseet 406 04 701
NNFA Eksternt 77 02 03 70

Avdelinger

Administrasjon Terje Flaaten-Stokkan 770 20 370 post@nnfa.no
Båtmuseum Tone Bruvoll 406 04 707 museum@nnfa.no
Fartøyvern Ole Langvik Hansen 919 00 479 ole@nnfa.no
Fellestjeneste Gunnar Holmstad 406 04 704  gunnar@nnfa.no
Bygningsvern Zoltan Monostori 919 04 711 zoltan@nnfa.no
Styret Dag Sigurd Brustind xxx xx xxx dagsigurd@nnfa.no