Ta kontakt med oss

Et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring.

Ansatte Avdelinger
post@nnfa.no

Kontaktskjema

Våre ansatte

Ønsker du å henvende deg til en spesiell ansatt hos oss?

Navn   Avdeling Tlf. E-post
Joost Koelman Driftsleder   473 30 432 joost@nnfa.no
Gunnar Holmstad Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 406 04 704 gunnar@nnfa.no
Edward Wilson Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 482 32 680 edward@nnfa.no
Edward Stern Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 453 23 068 edward.stern@nnfa.no
Dan Scully Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre XXX XX XXX daniel@nnfa.no
Kristian Hansen Schmidt Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 413 08 926 kristian@nnfa.no
Anders Pedersen Nilsen Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 980 58 856 anders@nnfa.no
Heikki Kunnari Fagarbeider bygg  14 Bygningsvern 406 04 724 heikki@nnfa.no
Peder Sandstrøm   Arbeidsleder Mekanisk 10 Mekanisk avd. 400 44 487 peder@nnfa.no
Daniel Mosling Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 995 55 341 danielm@nnfa.no
Quentin Franck
Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre XXX XX XXX quentin@nnfa.no
Kazimiers Czyz Fagarbeider mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 723 kazimierz@nnfa.no
Krisztina Szekeres Renholder 15 Administrasjon 909 64 229 krisztina@nnfa.no
Maria Luisa Martin Museumarbeider og Konsulent 15 Administrasjon 966 30 260 maria@nnfa.no
Jay Allison Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 406 04 722 jay@nnfa.no

Avdelinger

Ledelse Zoltan Monostori 919 04 711 post@nnfa.no
Fartøyvern Joost Koelman 473 30 432 joost@nnfa.no
Fellestjeneste Marthe S. Jacobsen 400 43 766 marthe@nnfa.no
Bygningsvern Zoltan Monostori 919 04 711 zoltan@nnfa.no
Styret Dag Sigurd Brustind xxx xx xxx dagsigurd@nnfa.no