Ta kontakt med oss

Et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring.

Ansatte Avdelinger
post@nnfa.no

Kontaktskjema

Våre ansatte

Ønsker du å henvende deg til en spesiell ansatt hos oss?

Navn

 

Avdeling

Tlf.

E-post

Anders Pedersen Nilsen

Fagarbeider bygg

14 Bygningsvern

453 99 313

anders@nnfa.no

Tor Gunnar Rantanen

Arbeidsleder bygninsvern

14 Bygningsvern

406 04 721

torgunnar@nnfa.no

Zoltan Monostori

Arbeisleder bygninsvern

14 Bygningsvern

919 04 711

zoltan@nnfa.no

Heikki Kunnari

Fagarbeider bygg

14 Bygningsvern

406 04 724

heikki@nnfa.no

Per-Einar Eilertsen

Bygninsvernlender

14 Bygningvern

974 24 019

pereinar@nnfa.no

Daniel Sheater

Fagarbeider bygg/fartøy

14 Bygningsvern

467 46 237

daniels@nnfa.no

Andreas Pedersen

Fartøyvernkonsulent

13 Fellestjenesten

458 46 255

andreas@nnfa.no

Gunnar Holmstad

Konst. Kulturvernleder

13 Fellestjenesten

406 04 704 

gunnar@nnfa.no

Ingvild Hveding

Fartøyvernkonsulent

13 Fellestjenesten

406 04 705

ingvild@nnfa.no

Joost Koelman

Fartøyvernleder

12 Fartøyvern

406 05 373

joost@nnfa.no

Anthony Hitch

Trebåtbygger

12 Fartøyvern/tre

919 01 311

anthony@nnfa.no

Jay Allison

Fagarbeider fartøy

12 Fartøyvern/tre

406 04 722

jay@nnfa.no

Håvard Nylund

Trebåtbygger/arbeidsleder

12 Fartøyvern/tre

406 04 709

haavard@nnfa.no

Endre K. Lund

Trebåtbygger/arbeidsleder

12 Fartøyvern/tre

406 04 712

endre@nnfa.no

Ole Langvik-Hansen

Trebåtbygger

12 Fartøyvern/tre

919 00 479

ole@nnfa.no

Peder Sandström

Fagarbeider el/teknisk

12 Fartøyvern/Teknisk

919 00 735

peder@nnfa.no

John Åge Sørli

Leder mekanisk

12 Fartøyvern/mekanisk

406 04 718

john@nnfa.no

Kazimierz Czyz

Fagarbeider mekanisk

12 Fartøyvern/mekanisk

406 04 723

kazimierz@nnfa.no

Arild Åkenes

Fagarbeider mekanisk

12 Fartøyvern/mekanisk

928 74 614

arild@nnfa.no

Stein-Even Olsen

Fagarbeider mekanisk

12 Fartøyvern/mekanisk

406 04 714

stein@nnfa.no

Sverre J. Lund

Mekanisk/transport

12 Fartøyvern/mekanisk

406 04 703

sverre@nnfa.no

Krisztina Szekeres

Renholder

15 Administrasjon

 

krisztina@nnfa.no

Mette Ellefsen

Konst. direktør

15 Administrasjon

919 08 012

mette@nnfa.no

Terje Flaaten-Stokkan

Direktør

15 Administrasjon

406 41 015

terje@nnfa.no

Tone Bruvoll

Økonomi/administrasjon

15 Administrasjon

406 04 707

tone@nnfa.no

NNFA Sentralbord

 

 

951 52 787

post@nnfa.no

NNFA Båtmuseet

 

 

406 04 701

museum@nnfa.no

NNFA Eksternt

 

 

770 20 370

post@nnfa.no

 

Avdelinger

Administrasjon Mette Ellefsen 919 08 012 post@nnfa.no
Båtmuseum Tone Bruvoll 406 04 707 museum@nnfa.no
Fartøyvern Joost Koelman 406 05 373 joost@nnfa.no
Fellestjeneste Gunnar Holmstad 406 04 704  gunnar@nnfa.no
Bygningsvern Per Einar Eilertsen 974 24 019 pereinar@nnfa.no
Styret Britt Skinnstad-Nordlund   britt@nnfa.no