Ta kontakt med oss

Et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring.

Ansatte Avdelinger
post@nnfa.no

Kontaktskjema

Våre ansatte

Ønsker du å henvende deg til en spesiell ansatt hos oss?

Navn Avdeling Tlf. E-post
Anthony Hitch Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 919 01 311 anthony@nnfa.no
Jay Allison Trebåtbygger 12 Fartøyvern/tre 406 04 722 jay@nnfa.no
Gunnar Holmstad Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 406 04 704 gunnar@nnfa.no
Ingvild Hveding Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 406 04 705 ingvild@nnfa.no
Kristian Hansen Schmidt Fartøyvernkonsulent 13 Fellestjenesten 413 08 926 kristian@nnfa.no
Anders Pedersen Nilsen Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 980 58 856 anders@nnfa.no
Heikki Kunnari Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 406 04 724 heikki@nnfa.no
Zoltan Monostori Bygningsvernleder 14 Bygningsvern 919 04 711 zoltan@nnfa.no
Daniel Mosling Fagarbeider bygg 14 Bygningsvern 995 55 341 danielm@nnfa.no
John Åge Sørli Avdelingsleder mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 718 john@nnfa.no
Kazimiers Czyz Fagarbeider mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 723 kazimierz@nnfa.no
Stein Even Olsen Fagarbeider mekanisk 10 Mekanisk avd. 406 04 714 stein@nnfa.no
Sverre J. Lund Mekanisk/transport 10 Mekanisk avd. 406 04 703 sverre@nnfa.no
Krisztina Szekeres Renholder 15 Administrasjon 909 64 229 krisztina@nnfa.no
Ann Kristin Andreassen Direktør 15 Administrasjon 995 19 351 aka@bedriftskompetanse.no
NNFA Sentralbord 77 02 03 70

Avdelinger

Administrasjon Ann Kristin Andreassen 995 19 351 post@nnfa.no
Fartøyvern Ingvild Hveding 406 04 705 ingvild@nnfa.no
Fellestjeneste Gunnar Holmstad 406 04 704  gunnar@nnfa.no
Bygningsvern Zoltan Monostori 919 04 711 zoltan@nnfa.no
Styret Dag Sigurd Brustind xxx xx xxx dagsigurd@nnfa.no