PB270001

Svenja på slipp for sikringstiltak

Motorkutteren Svenja har stått på slippen siden tidligere i høst, og fått utført sikringsarbeid undervanns. Dette for å kunne ligge ytterligere en tid i opplag før eventuell restaurering. Nå er også riggen tatt ned slik at fartøyet kunne tas inn i hall, og overdekkes med opplagspresenning uten at vind og vær skal bli til hinder. Kanskje blir det også rom for å demontere enkelte komponenter for konservering og lagring på land.

Hvis du ønsker å lese mere om M/K Svenja sin historikk, kan du laste ned dette dokumentet: Teknisk-historisk rapport. Svenja 2016.