DSC 9342

Straumnes oppe for vedlikehold

Straumnes tilhørende Gratangen Kystlag er slippsatt for akseltrekk og annet vedlikehold.