Vikingveiv110

Spesiell Wichmann???

Vi har motoren til M/K Vikingen, eid av Hardanger Fartøyvernsenter, stående på verkstedet hos oss. Den ble sendt hit i deler fra Hardanger for tilstandsvurdering. Den ble montert i Vikingen om lag 1998, og var da visstnok satt sammen av deler fra 3 forskjellige motorer. Motorene er i all hovedsak en enkeltspylt 20 hk, men har fått et nyere Bauer smøreapparat, og den originale regulatoren er byttet ut med regulator fra Wichmann type M. Vi har studert motoren og funnet noen interessante detaljer på den. Det mest eiendommelige ved motoren er at den har huller i «gryta» som blendes av tetteringene mellom veiva og veivhuset. Tetteringene har åpninger, og sammen med hullene i gryta utgjør disse innsugsventiler som åpner for innsug av luft ca 130 grader før stempelet er på topp, og stenger når stempelet er på topp. – Dette i tillegg til bladfjærventiler på begge sider av stativet.

Rett gangretning

Sett aktenfra styrbord side. Illustrasjonen viser hvordan tetteringen åpner og stenger for luft gjennomm hullene i gryta.

Dersom denne motoren går «vrangleia» vil den sannsynligvis blåse ut luft gjennom hullene i gryta når stempelet er på vei ned, og overtrykket i gryta som skal presse tilstrekkelig med luft opp i forbrenningskammeret, reduseres. Se følgende ill.

Gal gangretning

Sett aktenfra sb-side. Dersom denne motoren går «vrangleia» reduseres overtrykket i veivhuset som oppstår når stempelet er på vei ned.

Brukerne av M/K Vikingen har hatt problemer med å få denne motoren til å gå riktig vei. Dette kan ha sin forklaring i at forre og aktre tettering kan ha blitt forvekslet. Ringene er helt like bortsett fra plasseringen av åpningen i forhold til styretapper på veivslynga, og det er ingenting i veien for at den aktre ringen monteres foran, og omvendt. Motoren kan også ha vært «på jordet» mht. tenningstidspunkt – men vi synes nå «forvekslingsteorien» er interessant allikevel.

Både tetteringene og hullene i gryta bærer preg av å ha blitt støpt slik – flatene er rue, og bærer ikke preg av maskineringsverktøy. Bunnramma på denne 20 hk Wichmannen er også litt uvanlig ved at den er støpt på en slik måte at det kan monteres buede plater under rammelagrene. Luftpassasjene er plassert rett under rammelagrene, og kan ha vært et forsøk på å få luftkjøling under disse slik vi finner på motorer med hule bunnrammer.

Dersom noen har opplysninger om, erfaringer med, eller tanker om denne konstruksjonen, håper vi dere tar kontakt med Gunnar hos oss. Dere kan også kommentere denne artikkelen på vår facebook-side, eller på Wichmann-tråden på stp-forumet.

Se forøvrig følgende galleri: