IMG 5073crop E1489658659192

Signe I slippsatt

Signe I har ligget en årrekke i opplag ved fartøyvernsenteret. Nå har Riksantikvaren bevilget sikrings- og levetidsforlengende midler for at fartøyet fortsatt skal kunne ligge i nødhavn ved senteret. Det vil bli utført kontroll og oppdriving av undervannskrog, demontering av ror, propellaksling og andre skroggjennomføringer. Overdekning og avfukter blir montert før fartøyet igjen sjøsettes. Demonterte komponenter lagres for senere restaurering.

Signe 1 ble opprinnelig bygget som seilskøyte, men ble senere ombygd til krysser. Hun er et av få fiskefartøy i sin klasse som har beholdt sin opprinnelig skøytestevn i forskipet.

Type: Krysser, fiskefartøy
Byggested: Tromsø
Byggeår: 1908
Kjenningsignal: LKIA
LOA: 15,8 meter.
BRT: 25 t.
Vernestatus: 1997