Ivarcroptana

Rekonstruksjon av Tanabask

Nordnorsk Fartøyvernsenter har ferdigstilt en rekonstruksjon av en liten Tanabask. Bask er en samisk fellesbetegnelse på en liten robåt som kan ha noe ulik utforming. Baskene ble benyttet både som fjordbåt, elvebåt og som innsjøbåt. Det er ingen som vi kjenner til som har videreført tradisjon og kunnskap om bygging av denne båttypen, og det finnes svært få bevarte eksemplarer. Originalen for denne Tanabasken står på Tana Museum i Polmak. Den er i svært dårlig forfatning og er tidligere oppmålt og rekonstruert på tegning av Bjørn Skauge, Myken. Vi har tatt utgangspunkt i disse tegningene på vår rekonstruksjon. Prosjektet er støttet av Sametinget. Beskrivelse av prosjekt, byggeprosess og prøveroing er lagt ut på egen blogg. Det er også laget en 3D-modell ved hjelp av fotogrammetri.