Luno1

Registrering av sjarker

Nordnorsk Fartøyvernsenter har tidligere engasjert Gunnar Eldjarn og Arne-Terje Sæther til å utføre et forprosjekt rundt registrering av tresjarker. I 2010 forelå rapporten «Sjarken, en trekulturell båttype fra Nord Norge».

Fra rapporten:

Sjarken er opprinnelig en liten fiskebåt for en eller to mann som oppsto i forbindelse med motoriseringa av fiskeflåten rundt år 1900. Selve begrepet `sjark` er først beskrevet rundt 1917 i Finnmark. Siden da har båttypen forandret seg mye, både byggeteknisk og bruksmessig. Den har i mange henseende vært ryggraden i den norske fiskebåtflåten ved at den har holdt svært mange fiskere i aktivitet langs kysten.

Nå står de tradisjonelle tresjarkene i fare for å forsvinne. Tall fra Fiskeridirektoratet (2011) viser en betydelig nedgang i sjarkflåten under 10 meter. Fra 1996 til 2006 sank antall båter fra 10872 til 4310. Fra 2006 til 2011 sank antallet med ytterligere 1000 fartøy til 3461. Det er grunn til å tro at det i første omgang er tresjarkene som forsvinner.

Bølgen permanent landsatt i Varanger. Foto: Arne-Terje Sæther

Bølgen permanent landsatt i Varanger. Foto: Arne-Terje Sæther

Ved Nordnorsk Fartøyvernsenter ønsker vi å opprette et register over gjenværende tresjarker. Dette vil kunne danne grunnlag for å bevare et representativt utvalg av denne båttypen som har hatt enorm betydning for fiskerinæringen langs kysten. Vi mener dette registeret vil være egnet for å skaffe en oversikt blant eksisterende sjarker. Det er lagt opp til en forholdvis enkel registrering i første omgang. For å gi registratorene en mulighet til mest mulig lik utdypende informasjon, har vi utviklet et registreringsskjema i Google Forms som er enkelt å fylle ut med opplysninger og mål både på mobil og pad. Ved å ha et tilpasset registreringsskjema sikrer vi at opplysningene blir sammenlignbare.

Som en følge av Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017, har forbundet Kysten med støtte av Riksantikvaren, opprettet «Tradisjonsbåtregisteret». Registeret er en del av Lokalhistoriewiki på internett. Registreringer som blir gjort i vår database, vil bli gjort tilgjengelige i Tradisjonsbåtregisteret.

For de som foretrekker papirskjema kan det lastes ned her og returneres til Nordnorsk Fartøyvernsenter.

Vi vil gjerne at du sender oss fotografier av sjarken. Gjerne fra følgende vinkler: Rett forfra, rett aktenfra, hele fartøyet fra begge sider, skrått forfra/aktenfra – begge sider, dekk forfra/aktenfra, detaljer overbygg, utrustning, innredning, motorrom etc.

Dersom du har spørsmål, eller vil sende oss noe via e-post, kan du ta kontakt med Nils Marius eller Gunnar ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Kontaktinfo finner du under «Kontakt oss»

Vi håper flest mulig vil bidra med registreringsdugnad av egen eller andres sjarker.