Rasteby Kaianlegg

Rasteby Storfjord

Kaianlegget i Rasteby i Storfjord kommune i Nord-Troms er i privat eie, og er med i et prosjekt kalt «Vestsiaprosjektet» i regi av Storfjord kommune. Rasteby kaianlegg består av: Kai m/ notjell, bryggehus i 1 1/2 etage og et nothus.

Nordnorsk Bygningsvernsenter og NNFA fikk oppdraget med og restaurere hele kaianlegget i 2009, og gikk i gang  med og sikre anlegget denne høsten. Hele anlegget var i elendig forfatning, med mye råteskader på alle objekter og  til fare for publikum. Det meste av de gammle kaiapælene er bevart og er festet til de nye, alle åser, skråband, lavvansstenger og pulerter + kaidekke er nytt. Notjellen er rettet opp og sikret, det er lagt ny gangbru og alle avstiverne er byttet ut. Brygga er jekket på plass og har fått nye pæler,avstivere, åser og gulv. Her er også alle vinduer og dører restaurert samt at fasaden har  fått en ansiktsløfting. Nothuset vil også bli restaurert i løpet av året, her er det en god del råteskader som må utbedres. Hele prosjektet vil bli ferdigstilt og åpnet høsten 2012.

Prosjekt: Rasteby kaianlegg
Byggeår:  1948
Eier: Familien Pedersen