IMG 8467

På jobb i Harstad

Fartøyvernsenteret har i løpet av november utført arbeid på tre ulike fartøy på slipp i Harstad. Dette var Anna Rogde der vi utfører en årlig kontroll av undervannskroget. I tillegg utførte vi en reparasjon av brannskade ved utløp for eksos over vannlinja akter på babord side. Deretter kom vår egen Fuglø opp på slippen for kontroll og utbedring av skader etter sist vinters stormer. Til slutt utførte vi en kontroll og oppdriving av bla kjølnatene på seilskøyta Hannah. De to sistnevnte måtte til Harstad da våre egne slipper er opptatt. Arbeidene i Harstad ble utført ved HAMEK sitt anlegg i Samasjøen.