Organisasjons- og kommunikasjonsplan

Organisasjon- og kommunikasjonsplan NNFA

Intern kommunikasjon
 • Styremøte hver 3. mnd.
 • AU – etter behov.
 • Lederforum hver fredag kl 09:00.
 • Driftsmøter, alle avdelinger, hver mandag morgen kl 08:50.
 • Ukas høydepunkt hver 2.fredag etter lunsj – alle medarbeidere.
 • Arbeidsmiljøutvalg – verneombud, hovedtillitsvalgt, direktør.
 • Kommunikasjon Mobil til alle – SMS, Mamut tilgang, E-Post.
Ekstern kommunikasjon
 • Fartøyvernsentrenes Fellesråd. Minst 4 møter pr år.
 • Miljøverndepartementet. Riksantikvaren. Nasjonalt – lokalmiljøer.
 • Videregående Skoler. Lærlingordninger. Norsk Håndverksutvikling.
 • Kulturdepartementet.
 • Museer.
 • Gratangen kommune. Gratangen lokalmiljø.
 • Fartøyeiere. Nåværende og fremtidige. NFF.
 • Fartøyvernsentrene. Andre verft. Private og offentlige fond. Andre.