Styret

Styret ved NNFA i perioden 2016 – 2020

Alle våre styrerepresentanter har sine valgorganer definert gjennom vedtektene og følgende er medlemmer av vårt styre:

Valgt av Nordland Fylkeskommune:
  • Styremedlem Trond Harry Millerjord, 8516 Narvik
 • Varamedlem Hilde Skogsholm, 8514 Narvik
Valgt av Troms Fylekskommune og Sametinget:
  • Styremedlem Britt Skinnstad Norlund, 9404 Harstad – Styreleder
  • Styremedlem Karin Karlsen, 9147 Birtavarre
 • Varamedlem Hans Peder Pedersen, 9395 Kaldfarnes
Valgt av Finnmark Fylkeskommune:
  • Styremedlem Jarle W. Andreassen, 9840 Varangerbotn
 • Varamedlem Johnny Hans Ole Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær

Vi takker avtroppende styremedlem Benn Sund Mikalsen  for en fantastisk jobb i vårt styre gjennom snart 12 år.

Valgt av Gratangen Kommune:
  • Styremedlem Kyrre Eilertsen, 9470 Gratangen – Nestleder
 • Varamedlem Hildbjørg Midtbø Kalseth, 9470 Gratangen
Valgt av ansatte:
  • Styremedlem John Åge Sørli, 9470 Gratangen
 • Varamedlem Gunnar Kristian Holmstad, 9470 Gratangen
Valgt av fagråd:
  • Styremedlem
 • Varamedlem