Nordnorsk fartøyvernsenter

– et kompetansesenter som utøver aktiv formidling og opplæring.

Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Vårt primære formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring.

Våre nasjonale fagområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen Gratangen i Sør-Troms.

Fartøyvernsentrene har fartøyvernkonsulentstillinger finansiert av Riksantikvaren gjennom de såkalte Fellestjenestemidlene. Oppgavene til Fellestjenestene defineres gjennom fartøyvernplaner som utarbeides av Riksantikvaren. Gjeldende plan er «Nasjonal Verneplan for Fartøy, 2010-2017«.
Fellestjenestene får også konkrete oppdrag av Riksantikvaren gjennom årlige tildelingsbrev for fellestjenestemidlene. Hovedsakelig utøver fellestjenestene dokumentasjon, rådgivning og utarbeider rapporter, artikler og annet materiell til gavn for fartøyvernet.