Butik

Ny blogg fra bygningsvernavdelingen

Bygningsvernavdelingen ved Fartøyvernsenteret har i vinter arbeidet på anlegget «Jacobkaia» i Foldvik,Gratangen. Anlegget er opprinnelig et handelsted etablert i 1840 av kjøpmann Daniel Normann. Eksisterende eldre bygningsmasse består av butikk og lagerbygg, pakkhus med kai og en liten fjøs. Butikkdelen ble nyoppført i 1929 etter brann i den opprinnelige bygningen. Butikkdriften ble flyttet til nye lokaler omkring 1980. Målet med restaureringsprosjektet er å tilbakeføre anlegget til utseende fra 1950-tallet. Les mer på bloggen