Finnoy Brosjyre01 S08 Img0112

Nordnorsk Fartøyvernsenter sikrer viktig del av norsk motorhistorie

Nordnorsk Fartøyvernsenter er nå igang med et prosjekt der vi vil digitalisere tekniske tegninger fra 3 av de store norske produsentene av semi-dieselmotorer. Dette innbefatter de bevarte tegningsarkivene fra motorfabrikkene Brunvoll, Finnøy og Heimdal. Disse var tre av omlag 200 fabrikker og mekaniske verksteder som produserte båtmotorer til kystflåten fra omlag 1900 og opp mot 1970-tallet. Ved å sikre tegningsmaterialet ønsker vi å bidra til å bevare kunnskap og håndverk om norsk motorproduksjon for framtiden. Tegningene vil systematiseres og gjøres tilgjengelig for allmenheten. I tillegg vil filene sikres gjennom arkivering i Riksarkivet.