Nessebrygga

Nessebrygga

Nessebrygga tilhører Gratangen Kystlag, og utgjør sammen med de andre bryggene i Foldvik, et av de største kulturmiljøer med nothjeller i Norge. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum har over flere år utført rehabilitering, restaurering og sikringsarbeid på anlegget som består av kai, nothjell, bryggehus og tidligere telegrafstasjon. Anlegget har idag restaurantfasiliteter og rekonstruert krambod. Arbeid som er utført er bla oppretting av kai og bygningsmasse, utskiftning av vinduer, utskiftning av deler av kaidekke samt restaurering og omlegging av skifertak. Det er behov for restaurering av selve nothjellen, og dette vil etterhvert bli et samlet prosjekt for samtlige nothjeller i Foldvik.

Prosjekt: Nessebrygga
Byggeår: ca 1920-50
Eier: Gratangen Kystlag