Havblikk Foto NNFA

M/Kr Havblikk

Pinseaften 26. mai 2012 ankom M/Kr Havblikk havna i Hellarbogen. Fartøyet tilhører foreningen «Veteranskøyta Havblikk» og har hjemmehavn på Andenes i Andøy kommune. Havblikk skal på slipp for å utbedre lekkasjer, og fartøyvernsenteret skal foreta en tilstandsvurdering og anbefale videre tiltak på fartøyet.

Type: Krysser, fiskefartøy
Byggested: Risøyhavn
Byggeår: 1960
Kjenningsignal: 3YRS
LOA: 16,5 meter.
BRT: 24,7 t.
Vernestatus: 2011
Eier: Veteranskøyta Havblikk

Havblikk på slipp ved Fartøyvernsenteret

18. juni ble Havblikk slippsatt, og båtbyggere og mekaniker utførte en tilstandsvurdering av fartøyet. Det er ikke foretatt riving og demonteringer foreløpig, men det er utarbeidet et overslag over omfang på grunnlag av synlige skader.
I uke 33 var foreningens medlemmer i Gratangen og utførte dugnad. Rigg og utrustning ble demontert. Havblikk blir foreløpig liggende ved kai for videre demonteringer og nærmere gjennomgang.