06 MG 5452 Foto NNFB Arne Terje Sæther

M/K Folkvang

M/K Folkvang ble bygget av Nils Skandfer i 1911 for Hilmar Seljevoll, Andøy. Hilmar Seljevoll drev fiske i 2 år utenfor Andenes med Folkvang. Fartøyet ble solgt til Grovfjord i 1918 og var i aktivt fiske fram til 1976. Deretter ble fartøyet solgt til interessenter i Oslo. I 1992 kjøpte Astafjord Kystlag Folkvang som da lå nedsunket i Oslofjorden. Fra 1993 er det utført et møysommelig arbeid med tilbakeføring mot tidstypisk utførelse for Skandfers fartøyer fra 1911, så langt det har latt seg dokumentere. Arbeidene ble ferdigstilt i 2004. Fartøyet er galeasrigget, med ruff framme og akter, casing over motorrom og romluke. Lugar framme har tidstypisk utførelse og rommet er innredet med soveplasser og pantry.

Under rutinevedlikehold på slipp våren 2012, ble det avdekket råteangrep i skrogsider midtskips på begge sider av fartøyet. Nordnorsk Fartøyvernsenter fikk oppdraget med å utbedre skadene, og da arbeidene ble igangsatt, ble det tidlig klart at omfanget var mye større enn antatt. Vi så tidlig at skadene var av en annen karakter en det vi normalt finner på fartøyene. Det ble sendt inn prøver av skadet treverk fra flere punkter i båten for analyse. Det ble avdekket angrep av tømmersopp i tillegg til mer vanlig gråråte. Det viste seg også etter hvert at det hovedsakelig var nyere materialer fra forrige gjenoppbygging som var skadet. Siden fartøyet tidligere er renovert og tilbakeført med antatt opprinnelig utseende, har vi sett på oppdraget som et rent reparasjonsoppdrag, og i hovedsak valgt å følge de løsninger som ble benyttet ved forrige rekonstruksjon.

Utført arbeid:
• 7 helbjelker,
• 11 stikkbjelker
• 36 meter spant
• 19 stk rekkestøtter
• 24 stk fyllstykker
• 6,5 meter bjelkeveger
• 261 meter dekk
• 172 meter hudplank
• 68 meter garnering
• 14 stk knær
• 48 meter reimer
• 23 meter hakaplank/randplank
• 5 stk bærere
• 72 meter skansekledning
• 14 meter lenning
• 4 meter naglebenk
• 14 meter fenderlist
• Mastegjennomføringer
• Ny romluke og ruff akter med klaveller
• Ny navigasjonskasse
• Utbedring av innfesting for løygang
• Monteringer av utstyr
• Diverse mekanisk arbeid
• Røys av master

Arbeidene ble utført fra høsten 2012 til våren 2014
Prosjektleder har vært Endre Lund

Type: Fiskefartøy, seilkutter
Byggested: Kulstadsjøen
Byggeår: 1911
Kjenningsignal: LFZN
LOA: 16,9 meter.
BRT: 31,8 t.
Vernestatus: 2006
Eier: Astafjord Kystlag