Mikael Nilsa Brygga

Mikal-Nilsa brygga

Mikal Nilsabrygga er et bryggeanlegg med et stort bryggehus på 2 1/2 etage med kai og notjell, og ligger i Foldvik i Gratangen kommune. Brygga og kaia m/ notjell var i dårlig forfatning, med en god del råteskader på vitale deler av hele konstruksjon, både på bryggehus og kaianlegget. Det var tidligere gjort en del forandringer innvendig på bryggehuset som RA ikke godkjente. Prosjektet startet i 2009 med riving av skillevegger og uttak av vinduer, oppjekking og utskifting av pæler, understøttinger,skråband, lav-vannsstenger og annen konstruksjon på og under bryggehuset . Første del av arbeidet med og tilbakeføre objektet, slik det sto i  1950, ble ferdigstilt i 2010. Sommeren 2014 ble en tidligere fjernet del av kaia gjenoppbygd. Her ble det bla slått ned 66 kaipæler. Første halvdel av 2015 pågår restaurering av selve nothjellen.

Prosjekt: Mikael-Nilsa brygga
Byggeår: ca 1950
Eier: Margaret Guve