Lundbergbrygga1

Lundberg brygge

Lundberg brygge består av bryggehus og kai m/ notjell. Bryggehuset som står på pæler, hadde forskjøvet seg kraftig. Det var en del råteskader på nothjellen og pælene under bygningsmassen. Det ble fjernet masse som lå mot bryggehuset og lagt ny støttemur av naturstein som skiller bygningen og tilgang til kaianlegget.  Det var ikke mulig og jekke byggningsmassen på plass, så vi monterte nye pæler, skråband, lavvannsstenger og avstivere ved siden av de gamle . Vinduene/ dører i bryggehuset ble restaurert.

Prosjekt: Lundbergbrygga
Byggeår: ca 1950
Eier: Geir Lundberg