DSC 0121 2

Kritikk av arbeidet på M/K Folkvang.

Vi har nylig mottatt tildels berettiget kritikk ang. kvaliteten på vårt arbeide ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Vi er glade for å registrere at det er interesse omkring vår virksomhet, og at faglige konstruktive innspill kommer oss for øre. Vi føler imidlertid behov for å gjøre rede for forholdene fra vår side:

Kritikken gikk i all hovedsak på valgte løsninger, og materialvalg ved utbedring av soppskader på M/K Folkvang. Fartøyet var en fullt operativ båt, som var ferdig restaurert for bare 9 år siden. Folkvang er et spesielt tilfelle, der omfanget var ukjent og dessverre mye mer omfattende enn man kunne ane. I tillegg var finansieringen svært usikker. Vi har prøvd etter beste evne å håndtere tilfellet innenfor rimelighetens grenser, for å få fartøyet operativt så raskt som mulig.

Les mere om dette i Folkvang-bloggen