Avdeling Kontaktperson Telefon E-post
Postmottak NNFA 770 20 370
Administrasjon Tone Bruvoll 406 04 707
Fartøyvern Terje Flaaten-Stokkan 406 41 015
Mekanisk verksted John Åge Sørli 406 04 718
Trebåtverksted Joost Koelman 406 05 373
Fellestjenester Nils Marius Johansen 406 04 710
Bygningsvern Terje Flaaten Stokkan 406 41 015
Båtmuseum Tone Bruvoll 406 04 707