Ansatte

Arild Åkenes
Håndverker mekanisk

Telefon: 412 25 316

Terje Flaaten-Stokkan
Direktør

Telefon: 406 41 015

Tone Bruvoll
Administrasjonskonsulent

Telefon: 406 04 707

Gunnar Holmstad
Fartøyvernkonsulent

Telefon: 406 04 704

Endre Kavli Lund
Prosjektleder/Trebåtbygger

Telefon: 406 04 712

Jay Allison
Håndverker fartøyvern

Telefon: 465 44 737

John Åge Sørli
Faglig leder mek. avd.

Telefon: 406 04 718

Joost Koelman
Avdelingsleder fartøy

Telefon: 406 05 373

Ole Langvik-Hansen
Trebåtbygger

Telefon: 919 00 479

Kazimierz Czyz
Mekaniker

Telefon: 406 04 723

Per Einar Eilertsen
Avdelingsleder bygningsvern

Telefon: 920 94 778

Daniel C. Scully
Trebåtbygger

Telefon: 930 27 377

Stein-Even Olsen
Mekaniker

Telefon: 406 04 714

Zoltan Monostori
bygningsvern håndverker

Telefon: 919 04 711

Heikki Kunnari
Håndverker bygningsvern

Telefon: 406 04 724

Roy Nikolaisen
Skipper/Vaktmester

Telefon: 919 08 012

Peder Sandstrøm
Håndverker/tekniker

Telefon: 919 00 735

Anthony Hitch
Håndverker fartøyvern

Telefon: 919 01 311