GUN 2127 2

Havblikk

Havblikk ble bygd i 1960 av båtbygger Håkon Magnus Aronsen ved Risøyhamn slipp og båtbyggeri. Fartøyet er den siste fiskebåten som er bygd ved denne slipen i Risøyhamn, og den trolig den siste større trebåten som overhodet er bygd i Andøy.

Havblikk ble bygget som krysserskrog, og hadde opprinnelig en 50 hk Union semidiesel, fra 1958. Kort tid etter ble det satt inn en Skoda med 135 HK. Historien sier at det var så vanskelig å skaffe reservedeler i denne tida, at eieren gikk til anskaffelse av enda en motor som de kunne ta reservedeler fra. I dag står det en Volvo Penta TD 120 fra 1972 innstalert. Fartøyet var levert med to lugarer, og master og bommer var utført i tre. Casing, romluke og nedgangskappe var av stål. Styrhus var tradisjonelt bygget i tre med teakfront. Den opprinnelige trerekka er over flere perioder erstattet med aluminium på deler av fartøyet samt på front av styrhus. Det var fortsatt enkelte gamle rekkestøtter og skansekledning av tre på babord side. For øvrig var rekkestøtter kappet i dekksnivå. Den opprinnelige riggen med rundholter av tre, var skiftet til stålmaster. Gamle fotografier viser også at det har vært ankerklyss i skrog. Spor i dekk viser at det trolig har stått klosser med kjettingsakser på dekk. Det er også utført endringer med egnerhus og utrustning, bla plassering av garnspill. Romluke er erstattet med luke av aluminium.

Det ble etter ønske fra eiere avtalt et tidspunkt for tilbakeføring med Riksantikvaren som tilsvarer siste driftsår for de opprinnelige eierne. I 1982 hadde fartøyet med få unntak samme utførelse som i byggeåret. Unntaket var motor og utførelse i maskinrom. Dette betyr bla at den gamle riggen skal rekonstrueres og den opprinnelige trerekka gjenskapes. Aktre lugar ble trolig demontert ved skifte av motor, og bilder fra tidlig 80-tall viser at ankerklyss er demontert.

Hovedmengder av utført arbeid;

 • 9 meter spant utskiftet
 • 314 meter hudplank
 • Forstevn og innerstevn utskiftet
 • 44 stk rekkestøtter
 • 10 meter bjelkeveger
 • 11 dekksbjelker, 8 stikkbjelker
 • 6 stk horisontalknær
 • 22 meter klaveller
 • Full utskiftning av dekksplank
 • 30 meter skandekk
 • 30 meter skansekledning
 • 30 meter lenning
 • Bakkplank med pollerter
 • 4 stk slanger
 • Ny nedgangskappe
 • Ny casing
 • Nytt styrhus
 • Ny rigg
 • Diverse beslag, monteringer, overhaling av tekniske komponenter
 • El-anlegg
Type: Krysser, fiskefartøy
Byggested: Risøyhavn
Byggeår: 1960
Kjenningsignal: 3YRS
LOA: 16,5 meter.
BRT: 24,7 t.
Vernestatus: 2011
Eier: Veteranskøyta Havblikk

Arbeidene er utført mellom 2012 til 2017

Prosjektleder har vært Joost Koelman