Gammen På Skifte

Gammen på Skifte

Gammen er en del av et gårdsanlegg på Skifte i Gratangen kommune. Anlegget står på en tidligere samisk sommerboplass, og består av 4 objekter. Den eldste bua er trolig fra ca 1800. Gammen ble oppført i 1857 av Johan Fredrik Mikkelsen. Gammen er oppført som tradisjonell sperregamme. Arbeidet som er utført:

– Utskiftning av råteskadet virke i konstruksjonen
– Dør, vinduer og luftelyre restaurert
– Lagt drenering rundt gammen
– Påbegynt never -og torvtekking

Arbeidet sluttføres sommer 2013

Prosjekt: Gammen på Skifte
Byggeår: 1857
Eier: Yngvar Mikkelsen