IMG 4751

Flid I slippsatt for lekkasjesøk

2. påskedag måtte vi slippsette Flid I da det før påske oppstod akutt lekkasje. Både alarm og strømforsyning hadde sviktet, slik at motorrommet ble delvis oversvømt. Stor innsats fra foreningen Flids venner sørget for at fartøyet kunne gå til til Ibestad Skipsservice for egen maskin. Fartøyvernsenterets egne folk stod for lekkasjesøk og utbedringer. Arbeidet ble gjort ved Ibestad Skipsservice sitt anlegg i Hamnvik. Flid I er midlertidig overtatt av Nordnorsk Fartøyvernsenter på forespørsel av Riksantikvaren, inntil nye permanente eiere kan overta fartøyet.