Elektroverksted

Bryterpanel E1340196405385

Nordnorsk Fartøyvernsenter ønsker å samle kunnskap om gammel skipselektrisk utrustning og skipselektronikk. Vi ønsker i størst mulig grad gjenbruk av brukbare komponenter i våre restaureringsprosjekter. I tillegg har vi mye gammelt utstyr på lager som kan restaureres og benyttes i andre prosjekt. Desverre er ikke elektroverkstedet bemannet for tiden. Kompetansen er vanskelig å rekruttere, og det er utfordrende å finansiere en slik stilling, kun gjennom oppdragsbasert virksomhet.