Båtbyggeri

Foto NNFA Arne Terje Sæther1

Nordnorsk fartøyvernsenter utøver i hovedsak skipstømrerarbeid på større restaureringsprosjekter. Under en restaurering kan de fleste områder av fartøyet bli berørt, og vi utfører kjøl -og stevnskift, dekk og riggarbeid, samt innredningsarbeid. Båtbyggeriet kan også påta seg nybygg fra de minste klinkbåter til kravellbygde fartøy. Nordnorsk Fartøyvernsenter har fokus på nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Vi er godkjent lærebedrift i trebåtbyggerfaget.