Ferdigstilte prosjekter

 • Gammen På Skifte

  Gammen på Skifte

  Gammen er en del av et gårdsanlegg på Skifte i Gratangen kommune. Anlegget står på en tidligere samisk sommerboplass, og består av 4 objekter. Den eldste bua er trolig fra ca 1800. Gammen ble oppført i 1857 av Johan Fredrik Mikkelsen. Gammen er oppført som …

  Les mer

 • Nessebrygga

  Nessebrygga

  Nessebrygga tilhører Gratangen Kystlag, og utgjør sammen med de andre bryggene i Foldvik, et av de største kulturmiljøer med nothjeller i Norge. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum har over flere år utført rehabilitering, restaurering og sikringsarbeid på anlegget som består av kai, nothjell, bryggehus og tidligere …

  Les mer

 • Butik

  Ny blogg fra bygningsvernavdelingen

  Bygningsvernavdelingen ved Fartøyvernsenteret har i vinter arbeidet på anlegget «Jacobkaia» i Foldvik,Gratangen. Anlegget er opprinnelig et handelsted etablert i 1840 av kjøpmann Daniel Normann. Eksisterende eldre bygningsmasse består av butikk og lagerbygg, pakkhus med kai og en liten fjøs. Butikkdelen ble nyoppført i 1929 etter …

  Les mer

 • Lundbergbrygga1

  Lundberg brygge

  Lundberg brygge består av bryggehus og kai m/ notjell. Bryggehuset som står på pæler, hadde forskjøvet seg kraftig. Det var en del råteskader på nothjellen og pælene under bygningsmassen. Det ble fjernet masse som lå mot bryggehuset og lagt ny støttemur av naturstein som skiller bygningen og tilgang …

  Les mer

 • Rasteby Kaianlegg

  Rasteby Storfjord

  Kaianlegget i Rasteby i Storfjord kommune i Nord-Troms er i privat eie, og er med i et prosjekt kalt «Vestsiaprosjektet» i regi av Storfjord kommune. Rasteby kaianlegg består av: Kai m/ notjell, bryggehus i 1 1/2 etage og et nothus. Nordnorsk Bygningsvernsenter og NNFA fikk …

  Les mer

 • Mikael Nilsa Brygga

  Mikal-Nilsa brygga

  Mikal Nilsabrygga er et bryggeanlegg med et stort bryggehus på 2 1/2 etage med kai og notjell, og ligger i Foldvik i Gratangen kommune. Brygga og kaia m/ notjell var i dårlig forfatning, med en god del råteskader på vitale deler av hele konstruksjon, både på bryggehus …

  Les mer