Prosjekt-blogger

Nedenfor finner du ulike blogger vi har opprettet i forbindelse med prosjekter vi jobber -, – eller har jobbet på. Klikk på overskriftene for å gå direkte til bloggen. Under overskriftene er de fire siste overskriftene fra bloggen listet opp. Det kan til tider gå svært lang tid mellom oppdatering i bloggene, men det kan skyldes at det ikke skjer så veldig mye der pga. manglende ressurser/omprioritering av mannskap – eller at prosjektet er ferdigstilt fra vår side.

Rastebykai-bloggen

RSS