Månendtlig arkiv for: ‘mars, 2013’

  • Rapporter

    Rapporter fra Nordnorsk Fartøyvernsenter

    Ved fartøyvernsentrene produserer vi en del skriftlig materiale ved restaureringer og andre arbeider vi utfører. Dette kan være befaringer, slipprapporter, årsrapporter, håndverksdokumentason og lignende. Mange av disse kan brukes som eksempler for andre som har lyst å drive med dokumentasjon omkring sine egne flytende kulturminner. …

    Les mer