Månendtlig arkiv for: ‘januar, 2012’

 • Konsulenter E1340000472492

  Fartøyvernkonsulentenes årlige samling

  Fartøyvernkonsulentene ved de tre sentrene har årlig en felles samling for å utveksle erfaringer og utarbeide samarbeidsprosjekter. Årets møte ble avholdt i Kristiansand 18-19 april, i regi av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. En viktig del av møtet er å samkjøre oppgaver fra Riksantikvaren, slik at …

  Les mer
 • 03

  3D-Scanning av fartøy ved NNFA

  Ny teknologi Ved restaurering av fartøy er en avhengig av skikkelig dokumentasjon før evt. rivningsarbeider påbegynnes. Denne består gjerne av en del vesentlige mål, bilder og beskrivelser – et omfattende og tidkrevende arbeid om det skal gjøres skikkelig. Gjenstanders plassering i forhold til hverandre o.l. …

  Les mer