Månendtlig arkiv for: ‘mai, 2011’

  • Kappa

    Rett som det er dukker det opp interessante detaljer under restaureringene. Under demontering av den originale kappa oppdaget vi at panelet innvendig var montert før bjelkene.

    Les mer
  • Fundamentsbolter

    De gamle fundamentsboltene så ut til å være av messing, og hadde fått et visst rødskjær enkelte steder. Dette kan skyldes at zinken i legeringa er «vasket» ut gjennom selektiv korrosjon. Det som da er igjen i legeringa er gjerne porøs kobber med liten styrke. …

    Les mer